Mērīšanas labarotorijas uzlabojumi

  

Augstas prasības no klientiem un pieaugošie konkurences apstākļi mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem pieprasa mums patstāvīgi uzlabot kvalitātes procesus. Viens no kompānijas galvenajiem mērķiem 2018. gadā bija uzlabot uzņēmuma mērīšanas labarotoriju, uzstādot CMM Zeiss koordinātu mērīšanas iekārtu. Šī iekārta ļauj mērīt ļoti sarežģītas detaļas ar augstu precizitāti un nodrošina stabilu kvalitātes kontroli sērijveida ražošanā. Pēc klienta pieprasījuma, ir iespējams saņemt mērījumu protoklu izdrukas, kas apstiprina mērījumu precizitāti pēc rasējuma prasībam.

    

 

Kvalitātes kontrole 

 

✔ Uzņēmuma īstenotās kvalitātes politikas pamatā ir klientu vēlmju un vajadzību nepārtraukta izzināšana un īstenošana, piedāvājot CNC mehāniskās apstrādes pakalpojumus.

 

✔ Dažādo klientu atšķirīgās vajadzības un pieaugošā konkurence mūsu piedāvāto pakalpojumu tirgū pieprasa nepārtrauktu kvalitātes uzlabošanas procesu.

 

✔ Katram klientam mēs nodrošinām individuālu un viņa vēlmēm atbilstošu pakalpojumu izpildi.

 

✔ Ar nepārtrauktiem uzlabojumiem paaugstināt uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu, balstoties uz mērījumiem, padziļinātu analīzi un veiksmīgu sadarbību ar partneriem.

 

✔ Uzņēmuma darbība tiek nodrošināta atbilstoši ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas izstrādātiem standartiem.

 

bvcsert

 

 

SIA "CNC SAAN" ir noslēdzis 2017.gada 4.aprīlī līgumu SKV-L-2017/218 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.