custzinas

 

 

 

 

“CERN” INDUSTRIJAS DIENAS ŠVEICĒ 2022.GADĀ

 

2022.gada septembrī CNC SAAN valdes priekšsēdētājs Andris Cimdiņš apmeklēja Eiropas kodolpētījumu organizāciju CERN Šveicē

SIA "CNC SAAN" ir noslēdzis 2017.gada 4.aprīlī līgumu SKV-L-2017/218 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.