custzinas

 

 

 

 

JAUNA IEKĀRTA 2022.GADĀ - HERMLE

 

 

HERMLE - 3-Axis milling machine

Dimension

X – 1200 mm

Y – 900 mm

Z – 500 mm

SIA "CNC SAAN" ir noslēdzis 2017.gada 4.aprīlī līgumu SKV-L-2017/218 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.