Uzņēmuma kvalitātes politikas pamatā ir klientu vēlmju un vajadzību nepārtraukta izzināšana un īstenošana, piedāvājot CNC mehāniskās apstrādes pakalpojumus.

Kā mūs atrast

SIA "CNC SAAN" ir noslēdzis 2017.gada 4.aprīlī līgumu SKV-L-2017/218 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.